Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze website en de afname van diensten en producten van Ecogeneration B.V. Via deze privacyverklaring informeert Ecogeneration B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Ecogeneration B.V. zal uw persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen en alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Deze privacyverklaring beschrijft onder andere welke persoonsgegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze dienstverlening en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen van deze website of van de dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Website, hierna ook ‘de website’: www.ecogeneration.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Ecogeneration B.V., gevestigd te Mechelen (NL)

Artikel 2 – Het verzamelen van gegevens

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Kvk-nummer
Btw-nummer

De door u aangeleverde bouwkundige gegevens

Informatie over de door u bij ons afgenomen diensten en producten

Artikel 3 – Doel verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– De registratie en administratieve afhandeling van het door u ingevulde contactformulier;
– Om analyses uit te kunnen voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
– Het verzenden van een nieuwsbrief of brochure;
– Om u een gerichte offerte te kunnen doen, inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
– Contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, per e-mail of per post) wanneer dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
– Onze dienstverlening te kunnen uitoefenen;
– Wij verwerken ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het voeren van onze administratie.

Artikel 4 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van de geldende wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U heeft onder andere het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ecogeneration B.V. en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, naar u of naar een ander toe te zenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@ecogeneration.nl. Wij verzoeken u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Artikel 5 – Bewaren van persoonsgegevens

Ecogeneration B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij op basis van de in deze privacyverklaring omschreven doelen verwerken, hanteren wij derhalve een bewaartermijn van maximaal zeven jaar.

Artikel 6 – Delen van persoonsgegevens

Ecogeneration B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7 – Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowsers zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 8 – Beveiliging persoonsgegevens

Ecogeneration B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze passende maatregelen bestaan onder andere uit het beveiligen van de internetverbinding met SSL en het gebruik van antivirus beveiligingssoftware.

Artikel 9 – Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Ecogeneration B.V.
Hilleshagerweg 47
6281AD Mechelen (NL)
www.ecogeneration.nl
info@ecogeneration.nl